torsdag 3 juli 2014

Smuggelcigg och svartsprit har inget i Örebro att göra

Vi moderater har i kommunstyrelsen föreslagit att tillståndsenheten ska utöka sin tillsynsverksamhet gentemot tobak och alkoholförsäljning i Örebro kommun. Syftet är att tydligt markera den offentliga närvaron i en verksamhet där organiserade kriminella ser möjligheter att tjäna pengar. Tyvärr påstås det att syftet med vårt förslag är att slå mot krögarna. Detta är felaktigt. För det första har kommunen en bra relation till Örebros krögare. Detta är bra och det vill vi moderater fortsätta att stärka. För det andra är den offentliga närvaron en tydlig signal mot kriminell verksamhet genom att den offentliga myndighetsutövningen är samlad och har ett tydligt brottsförebryggande syfte. Örebro kommun måste ta ett tydligt ansvar i det arbetet.  


Det moderata förslaget att fördubbla antalet tillsyner gentemot tobak och alkoholförsäljning är ett förebyggande arbete som tydligt motverkar att den organiserade brottsligheten får fäste i Örebro och förstör den positiva krogkultur som växt fram, i samverkan, i Örebro kommun.


Örebro ska vara tryggt överallt.

ÖBO - en motor i trygghetsarbetet

Rikspolischefen säger att de allmännyttiga bostadsbolagen har en roll att vara motor i trygghetsarbetet. Jag kan inte annat än hålla med. Man/Vi har ett ansvar, vi kan inte bara peka på polisen. Jag tycker att ÖBO:s arbete är bra och engagerat men jag vill göra mer. Exempelvis vårt förslag om trygghetstjänsten som är konkret och skulle kunna utvecklas till något riktigt bra. Den innebär att om man känner sig otrygg när man är på väg hem till sin bostad, ska man få följe av en väktare.