torsdag 3 juli 2014

Smuggelcigg och svartsprit har inget i Örebro att göra

Vi moderater har i kommunstyrelsen föreslagit att tillståndsenheten ska utöka sin tillsynsverksamhet gentemot tobak och alkoholförsäljning i Örebro kommun. Syftet är att tydligt markera den offentliga närvaron i en verksamhet där organiserade kriminella ser möjligheter att tjäna pengar. Tyvärr påstås det att syftet med vårt förslag är att slå mot krögarna. Detta är felaktigt. För det första har kommunen en bra relation till Örebros krögare. Detta är bra och det vill vi moderater fortsätta att stärka. För det andra är den offentliga närvaron en tydlig signal mot kriminell verksamhet genom att den offentliga myndighetsutövningen är samlad och har ett tydligt brottsförebryggande syfte. Örebro kommun måste ta ett tydligt ansvar i det arbetet.  


Det moderata förslaget att fördubbla antalet tillsyner gentemot tobak och alkoholförsäljning är ett förebyggande arbete som tydligt motverkar att den organiserade brottsligheten får fäste i Örebro och förstör den positiva krogkultur som växt fram, i samverkan, i Örebro kommun.


Örebro ska vara tryggt överallt.

ÖBO - en motor i trygghetsarbetet

Rikspolischefen säger att de allmännyttiga bostadsbolagen har en roll att vara motor i trygghetsarbetet. Jag kan inte annat än hålla med. Man/Vi har ett ansvar, vi kan inte bara peka på polisen. Jag tycker att ÖBO:s arbete är bra och engagerat men jag vill göra mer. Exempelvis vårt förslag om trygghetstjänsten som är konkret och skulle kunna utvecklas till något riktigt bra. Den innebär att om man känner sig otrygg när man är på väg hem till sin bostad, ska man få följe av en väktare.

onsdag 23 april 2014

Pressmeddelande: Köpet av Slottsvind AB skjuts upp

Anders Åhrlin, oppositionsråd för Nya Moderaterna, får nu rätt i att underlagen till kommunstyrelsen angående Slottsvindsaffären var otillräckliga. Ärendet om att godkänna förvärvet ströks från dagens sammanträde i Kommunstyrelsen och blev istället ett informationsärende. Det ställer många frågetecken om de underlag på vilken styrelsen i Kumbro Utveckling fattat sina beslut.  Det framgick inte av underlagen till styrelsen att Triventus, som ägt projektet från början, nu står under rekonstruktion. Slottsvind AB är registrerat på en hemadress i Göteborg, vilket inte heller framgick, och styrelseordförande är densamme som i Triventus, Klas Gustafsson. Det framgår inte heller att projektet sålts vidare från Triventus, där ovan nämnda Klas Gustafsson är styrelseordförande, till Slottsbol AB, där han är styrelseledamot, till Slottsvind AB där Klas Gustafsson är styrelseordförande. Den årliga produktionen av energi uppgavs i handlingarna uppgå till 6,2 GWh, medans Triventus på en cashad sida så sent som i april uppgav årsproduktionen till 3,6 GWh. Schönborg Vind äger också rätt att förvärva ett kraftverk, men inget nämns om en köpesumma. Nu cirkulerar uppgifter om att vindförhållandena är sämre än vad som tidigare uppgivits.

- Vi vill inte spekulera på en energimarknad Örebro kommun en gång lämnat. Hela slottsvindsaffären visar vilka risker som är förknippade med den här typen av spekulation. Det kanske lönar sig, men om det inte gör det är det våra skolor vi satt i pant  säger Anders Åhrlin (M), gruppledare

- Det är allvarligt att Lena Baastad indirekt erkänner att de underlag hon presenterat för styrelsen i Kumbro inte är korrekta. Vi kan inte fatta beslut om så här mycket pengar på lösa boliner. En styrelseordförande måste ta mer ansvar än så här.
 
- Bättre skolor och fler jobb behöver alla resurser vi kan få fram. Socialdemokraterna väljer istället att riskera våra gemensamma resurser på vidlytftiga bolagsaffärer. Det är tydligt att Örebro behöver en politisk ledning som prioriteterar skolorna och jobben, avslutar Anders Åhrlin

torsdag 13 mars 2014

Mer samordning kring EU-migranterna

Jag har ett uppdrag i SKL:s beredningen för socialpolitik och individomsorg innebärandes att vi utarbetar riktlinjer och råd till Sveriges kommuner och landsting samt yttrar oss i olika sammanhang bl a till regeringen. 

Idag var EU-migrationsfrågan uppe. Stockholm stadsmission berättade om sitt arbete och gav också en aktuell beskrivning. Imponeras av deras humana, engagerade arbete mellan stadsmissionen, ideella organisationer och offentliga krafter. 

Det handlar om hur vi på, såväl nationellt, som lokalt plan ska kunna hantera de fattiga, tiggande människorna vi ser på gatorna runt om i landet. Detta är inte ett beteendeproblem utan ett fattigdomsproblem. En fattigdom vi i välskötta Sverige inte alltid förstår. Och nej, det är faktiskt inte en omfattande organiserad brottslighet.

Arbetet spretar och är inte strukturerat. Samordning behövs över många gränser. Vi i beredningen föreslår en nationell kartläggning till SKL:s styrelse i syfte att komma vidare i arbetet.


tisdag 4 mars 2014

Alla behövs i moderaternas Örebro

Idag antogs det kommunala handlingsprogrammet för moderaterna i Örebro. Programmet innehåller vår moderata politik hur vi gör ett bra Örebro ännu bättre. Vi är tydliga med att fler Örebroare behöver ett arbete att gå till, barn och ungdomar behöver bättre resultat i skolan och dessutom behöver Örebro bli tryggare som kommun att leva i. Vi säger inte att Örebro är dåligt, tvärtom! Men vi är tydliga med att mer behöver göras. Framträdande i programmet är att välfärden klaras genom att fler har ett arbete att gå till. Ju fler som är med och bidrar desto mer pengar till vår gemensamma välfärd. I detta är en sak viktig att lyfta fram, alla behövs! Framöver kommer jag att skriva mycket om vår politik från handlingsprogrammet.

Jag kan med stor värme rekommendera sidan www.allabehovs.se. En motvikt till socialdemokratiska svartmålning när den är som sämst. Det är en varm film som återspeglar grunden i moderat politik på ett bra och begripligt sätt. Politiken har ibland ett sätt att komplicera sättet vi kommunicerar med väljarna på. I den här filmen förenklas moderaternas politik utifrån ett positivt perspektiv och gör den begriplig, även för dig som inte är politiskt intresserad. Vårt kommunpolitiska handlingsprogram för Örebro återspeglas till fullo i filmen. Håll till godo, om än bara i knappa två minuter. 

torsdag 6 februari 2014

Örebros socialdemokrater gömmer sig i jobbpolitik

Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna misslyckas med att skapa förutsättningar för arbetslösa örebroare på arbetsmarknaden. Regeringen har via statsbidrag gett möjligheten till Örebro kommun att erbjuda arbetslösa örebroare en meningsfull sysselsättning i form av lärlings- och yrkesinriktad vuxenutbildning. Nu väljer socialdemokraterna att lämna tillbaka ca 4,5 miljoner kr till staten för att de inte har lyckas erbjuda arbetslösa örebroare en yrkesinriktad vuxenutbildning eller lärlingsplatser. Det är ett misslyckande och socialdemokraterna tar uppenbarligen inte detta på allvar. Trots att man vetat om statsbidragens omfattning har man inte lyckats matcha dem till praktisk verklighet. 

Riktiga jobb finns överallt, i privat såväl som offentlig regi. Men socialdemokraternas politik för nya jobb i Örebro inriktas på kommunala bolag. Visst har dessa bolag en viktig roll att spela men det är lång ifrån en fullständig politik för nya jobb. Jobben måste framförallt komma till i övriga näringslivet. Från kommunen behöver vi biträda med att uppmuntra till en bra kompetensförsörjning. En viktig del av detta är att ha arbetsmarknadsåtgärder som är yrkesinriktade och ger arbetslösa erfarenhet, relevant utbildning och en fot in hos Örebros företag. 

Socialdemokraterna i Örebro drar sig inte för att skylla på regeringen när det kommer till arbetslösheten. Det kanske är dags att börja sopa framför egen dörr eller rättare sagt kavla upp ärmarna och börja sopa. Man gör inte tillräckligt för jobben i Örebro. Idag gömmer sig socialdemokraterna bakom engagerade kristdemokrater och duktiga tjänstemän inom VUXAM (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden). Man lutar sig bekvämt tillbaka och inväntar Stefan Löfvens jobbfientliga reformer, då blir allt tydligen bra. 

Det är tydligt att Örebro behöver ett modernt arbetarparti.


tisdag 28 januari 2014

Våra ungdomar ska vara trygga på Tegelbruket

Att värna Örebroarnas trygghet är tydligen inte något man får "göra politik" av. Alla ska tydligen sitta tysta och inte föreslå något som främjar tryggheten. Ett tryggt Örebro är tydligen ingen politisk fråga enligt socialdemokraterna. När vi ser hur gängkriminaliteten breder ut sig i Örebro har vi moderater lagt flera förslag på hur man från kommunens sida aktivt kan arbeta med att göra Örebro tryggare. Vårt senaste förslag att förebygga att gängen får fäste i Tegelbruket möttes av hårt mot(s)tånd.

Tegelbruket bedriver idag en omfattande och bra verksamhet. Vi ska vara stolta över att vi har en så stor anläggning med verksamhet som välkomnar ungdomar till aktivitet i olika former. Där för blir det såklart frustrerande när en polisman blir nedslagen av kriminella gäng som befinner sig på Tegelbruket. Åklagaren har rubricerat händelsen som våldsamt upplopp och hot mot tjänsteman. Händelsen är såklart allvarlig men förstärks av att det utspelar sig i kommunens lokaler. Våra ungdomar ska vara trygga i kommunens lokaler. För oss moderater är det viktigt. 

Därför ville vi på kommunstyrelsen idag få redovisningar kring hur Tegelbruket arbetar med att motverka kriminella gäng samt nyrekrytering till dessa. Vi föreslog också att kommunen inleder en dialog mellan polisen och föreningen Tegelbruket om hur man på tegelbruket kan förebygga kriminell gängverksamhet. Jag kan inte se varför förslagen inte skulle kunna antas utan större kontroverser - Lena Baastad (S) sa NEJ! 

Örebro behöver ett parti som tar tryggheten på allvar.

lördag 11 januari 2014

Vi kan få en tryggare stad om roten till det onda bekämpas

Artikeln publicerad i NA 10 januari 2014

Örebro är på många sätt en trygg kommun, men inte överallt och hela tiden. 2013:s sista månad har präglats mer av gängkrig och kriminalitet än julstämning. Den 14:e december sköts en man ner mitt i julhandeln. Örebro behöver en politisk ledning som prioriterar Örebroarnas trygghet.

Det är polisens jobb att bura in kriminella, men kommunen kan göra mycket för att förebygga brott. En stor inkomstkälla för kriminella organisationer är försäljningen av stulna eller insmugglade cigaretter och insmugglad sprit. Köparna är ofta oseriösa butiksägare och krögare som försöker tjäna sig en extra slant utan en tanke på konsekvenserna för örebroarna. Vi har föreslagit en fördubbling av inspektionerna av tobaksförsäljning och verksamheter med utskänkningstillstånd under första kvartalet 2014 för att slå mot gängens inkomster. Tyvärr sade den socialdemokratiska majoriteten nej till detta.

Men all otrygghet är inte kopplad till de kriminella gäng som finns i Örebro. Mycket handlar istället om hur vanliga Örebroare låter rädslan för brott påverka deras vardag. Det kan handla om hur Anna väljer att ta taxin hem från tjejkvällen trots att det inte är långt hem, eller hur Elsa inte vågar stanna kvar på middag hos barnbarnen för att vissa platser och vissa områden i Örebro inte upplevs som trygga efter mörkrets inbrott. Här måste ÖBO ta ett större ansvar för sina hyresgästers trygghet. Vi vill att alla som bor i ÖBO:s lägenheter ska få ett nummer att ringa för att kunna få följe av en väktare på väg hem. När systemet fungerar vill vi även att andra hyresvärdar ska kunna bidra till genom sina hyresgästers trygghet genom att ansluta sig.

Samtidigt som vi gör insatser för att öka tryggheten idag måste vi också bekämpa kriminalitetens grogrund.

I Örebros mest socioekonomiskt utsatta område har mer än hälften av eleverna inte godkänt betyg i alla ämnen. Det betyder att unga som står längre ifrån arbetsmarknaden än andra dessutom har en sämre utbildning än andra. Barn döms till ett liv i utanförskap innan de blivit gamla nog att köra moped. En bra skola är vår mest rättvisa och effektiva utjämningspolitiska åtgärd. Nya Moderaterna vill därför satsa 50 miljoner mer på skolorna i Örebro. Det är pengar vi använder för att minska klassernas storlek, bekämpa mobbningen och öka vuxennärvaron i skolan. En bra och trygg skola ger alla barn en chans att bli det bästa de kan bli.

En bra skola förebygger dessutom utanförskapet. För det är i utanförskapets maktlöshet och hopplöshet kriminaliteten växer. Långt ifrån alla utan ett jobb är kriminella, men nästan alla kriminella lever i utanförskap. Nya Moderaterna vill ta krafttag för att minska utanförskapet i Örebro.  Vi vill att den som lever på försörjningsstöd ska erbjudas och avkrävas 8 timmars aktivitet varje vardag i syfte att återgå i arbetskraften. Samtidigt vill vi skapa fler jobb i Örebro genom att göra det enklare för Örebroföretag att vinna upphandlingar, förbättra kommunens service och förenkla för nya arbetsgivare som vill etablera sig i Örebro. Om jobben blir fler blir Örebro tryggare.


Örebro borde vara tryggt överallt och hela tiden. Örebro tillhör örebroarna inte kriminella gäng. Men allt som krävs för att ondskan ska vinna är att vi andra inget gör. Vi vill slå tillbaks mot gängen och göra Örebro tryggt. Nya Moderaterna är Örebros trygghetsparti.