tisdag 27 augusti 2013

Örebroföretagen ska kunna anställa fler med försörjningsstöd


Örebro och dess näringsliv har ett långsiktigt behov av matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Människor behöver jobb och företag behöver kompetent arbetskraft för att växa och utvecklas. Hållbar näringslivsutveckling förutsätter att det finns kvinnor och män med kompetens och erfarenhet på en väl fungerande arbetsmarknad. Kommunen har, som ansvarig för skola och vuxenutbildning, en nyckelroll för att företag ska kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Vi moderater i Örebro föreslår att kommunen ska ge arbetssökande med försörjningsstöd utbildning och praktik åtta timmar om dagen. Arbetssökande och arbetsgivare ska erbjudas förlängd arbetsintervju genom att den arbetssökande provjobbar under maximalt två veckor. Företagens upplevda tillgång på relevant arbetskraft ska öka för varje år.

onsdag 21 augusti 2013

Örebro står inför besparingar

Något som Örebrorna ska vara vaksamma på är att framtidens välfärd i Örebro står inför svåra utmaningar. Efter en första föredragning på kommunstyrelsen igår (tisdag 20 augusti),  kan det direkt konstateras att vi står inför omfattande besparingar. Det är inte dessa signaler socialdemokraterna väljer att kommunicera med Örebroarna. Idag finns inga konkreta förslag samlade men det visar sig allt tydligare att majoriteten i Rådhuset inte får ekonomin att gå ihop. Jag förstår att Lena Baastads huvudvärk just nu är de besparingar man ser behöver göras inom välfärdsområdet. Jag hoppas att hon också kopplar samman detta med de extravaganser socialdemokraterna anser sig ha råd med, kostsamma bolagsbildningar och elithallsbyggen för att nämna några.

Örebro behöver en mer fokuserad politik som prioriterar elevers kunskaper i skolan, jobb till Örebroare och ett tryggt Örebro. I detta måste kommunen hålla en restriktiv hållning mot det som inte tillhör kärnverksamheten. Vi lever i en orolig omvärld med ekonomisk instabilitet, men i ett land där vår alliansregering visat upp ekonomisk klokhet i syfte att stimulera svensk ekonomi. Vi moderater i Örebro vill ha samma trygghet i kommunens ekonomi. Det handlar om att ta långsiktig ansvar för Örebro och skydda Örebroarnas välfärd.

tisdag 20 augusti 2013

Lunch med kungaparet - nödvändigt?

Idag blev jag tillsammans med Lena Baastad (S), Lars Molin (KD) och Staffan Isling, kommundirektör  bjuden till lunch med kungaparet vid Loka Brunn. En trevlig tillställning arrangerat av landshövdingen och länsstyrelsen. Jag ser vårt kungahus som en del av ett nationellt kulturarv. Något man som svensk kan samlas kring, och bygga en nationell identitet och enighet. Kungahusets PR-verksamhet har en enorm genomslagskraft i och utom vårt land. Att vi får besök av kungaparet fyller också ett annat syfte. Många Örebroare får idag stolt visa upp vad man gör inför landets statschef. Det skapar en trevlig stämning och vi får putsa till vår stad och visa upp oss från vår bästa sida. Som exempel kan nämnas att jag öppnat mitt fönster på Rådhuset och nu njuter av fantastisk musik och sång inför majestäternas ankomst och alla är välkomna.

Vi ska inte förringa betydelsen av kungahuset. Idag blev jag besviken på kommunledningen. På kommunstyrelsens sammanträde nämnde inte Lena Baastad, vid ett enda tillfälle, att statschefen besökte vår stad och hur vi har svarat upp kring det. Det är tydligt att socialdemokraterna inte har mycket till övers för vår kungafamilj, vilket även anspelades av kommunalrådet Björn Sundin (S) i gårdagens radio. Tråkigt! Örebro ska såklart visas upp som den fina stad vi anser det vara, men då gäller det att vår statschef känner sig välkommen.

Tack till alla er som gör kungaparets besök till ett bra sådant!

Tryggt sjöliv i Örebro

Frågan om Hjälmarens sjöräddning ska förstatligas är intressant. Men det innebär också att sjön eventuellt behöver bli statens ansvar. Idag är Hjälmaren ett kommunalt ansvar mellan angränsande kommuner, till skillnad från Mälaren, Vättern och Vänern. Socialdemokraterna i Örebro har dock inte visat något som helst intresse för Hjälmaren och hur man kan utveckla sjöns potential. Idag är det ett tomt politiskt vakuum och jag ser gärna frågan på agendan. Vi behöver utveckla Hjälmaren till att bli en sjö för alla och Örebro en hamn man besöker. Det är i skenet av detta man måste ställa förslaget om förstatligandet av sjöräddningen på Hjälmaren (SR P4, 19 aug)


måndag 12 augusti 2013

Det förpliktigar att vara en bra företrädare

Nu börjar det politiska arbetet igen efter ett fantastiskt sommaruppehåll. Jag ser fram emot en höst, och ett år för den delen, starkt präglat av seriöst valarbete och konstruktiv politik. Under året jag nu innehaft uppdraget som kommunalråd har fokus varit att lära mig Örebropolitiken från insidan. Att förstå spelet och dess konsekvenser. Jag har upplevt kompetenta politiker och tjänstemän när de är som allra bäst. Men jag har även fått se andra sidor av ett präglat mynt. Den politiska debatten i Örebro är hård och många gånger överskrider den en svårdefinierbar gräns. Personangrepp är vanligt både i den fysiska debatten såväl som i den digitala.

Mitt löfte såhär i starten på ett valår är att hålla mig till en moralisk gräns värd en politisk företrädare som faktiskt vill Örebro väl. Jag ska fokusera på sakfrågorna men definitivt utmana politiska motståndare för deras sätt att hantera Örebro, eller för den sakens skull, deras underlåtenheten att agera för stadens bästa. Politik handlar om att träta och utmana varandra och synd vore det om inte hårda ord fick förekomma. Men för min del handlar politik också om ledarskap, våga fatta beslut och lyssna till människors berättelser samt vara ett föredöme för de som valt oss. Detta förpliktigar och innebär ett ansvar man ofta måste bli påmind om.