måndag 28 januari 2013

Vad gör jag hela dagarna?

Ibland får jag frågan vad man gör som kommunalråd. Så varför inte ge exempel på vad jag gör i örebroarnas tjänst:


Måndag

Kl 0630
Klockan ringer...
Bestämt mig att vakna lite sent idag eftersom det ser ut att bli en lång dag, så klockan drog igång vid 0600. Älskar snoozefunktionen dock!

Kl 0730-0800
Inläsning av media
Ser att två av våra artiklar inkommit i Nerikes Allehanda. I en artikel skriver Kent Persson, Maria Haglund och jag om vårt besök på Markbacken skola. I en annan skriver jag ett svar till Thomas Esbjörnsson (S) om pantsättning av skolan!

Kl 0830-0945
Frukostmöte med ledare för Universitetet, Näringslivet, Vuxenutbildning och arbetsförmedling
Hur ser vi på arbetsmarknaden och de åtgärder som görs? Hur fungerar matchningen i praktiken? Vad finns det för hinder och filter mellan företag, kommun och Universitetet? Vart är Örebro på väg? Detta var några av de frågor som diskuterades under ett möte med de inbjudna företrädarna. Det är inte alltid som det goda arbetet, som faktiskt görs, får det erkännande det förtjänar. Det finns mycket att göra för att trygga jobben i Örebro. Detta vilar vi moderater aldrig ifrån.

Kl 10.00-1115
Besök på Brukets skola
Återigen ett trevligt möte med engagerade lärare. Tillsammans med partisekreterare Kent Persson och min kollega Maria Haglund besökte vi idag Brukets skola i Markbacken. Vi moderater har fortfarande att göra för världens bästa skola, och det är i mötet med personalen vi skapar frågorna. Hur ser vi till att alla elevers behov ses i ljuset av det fria skolvalet? Hur hanterar vi skolans lokaler när de inte bedöms tillräckliga? Man hör ofta att om ett ständigt "flytta runt i lokaler" för att möta olika verksamheter. Inte rimligt såklart.

Barngruppernas storlek, lärarlöner och lärarens status är också frågor som ofta dyker upp i möten med lärare. Jag tror att vi måste lyssna lite djupare välfärdens personal. Många av de frågorna som dyker upp kan inte lösas över en natt. Men däremot är det viktigt att lyssna och peka vilken riktning som behövs. Välfärdens personal får inte ignoreras. Det är av dessa anledningar vi moderater satsar 50 miljoner mer till välfärden än socialdemokraterna. Det är vårt bidrag när vi lyssnat på välfärdens personal. Det räcker inte till allt men det är en betydande start för en stark välfärd i Örebro.Kl 1130-1150
Planeringsmöte på moderata kansliet med de politiska sekreterarna
För att samordna vårt arbete stämmer jag alltid av med de politiska sekreterarna Daniel, Madelene och Ulrik hur agendan ser ut.

Kl 1200-1300 Lunch med en Rotaryklubb i Örebro med Kent och Maria. 
Kent berättade om sitt uppdrag som partisekreterare. Detta blandades med intressanta men också en del tuffa frågeställningar från de närvarande. Det handlade t ex om integrationsfrågor, försvarfrågor, mineralrättighetsfrågor samt om hur moderaterna tänker klara välfärden i framtiden. Rotary är inte en politisk organisation men bjuder ibland in företrädare för olika partier.

Kl 1330-1340
Snabb överläggning med miljöpartiet om vissa frågor
Vi brukar på måndagar ha möte M, Fp och Mp kring aktuella frågor men nu var några lite krassliga så vi bestämde att återkomma imorgon. Det handlar om kommunfullmäktiges sammanträde på Onsdag bland annat.

Kl 1400-1500
Administration/Avstämning/Rådgivning med politiska sekreterarna
Inkorgen ska hanteras då mailen hopar sig, trillas in och hanteras. Dagordningen för kansliets planeringsdagar får jag föredragen och godkänner.
Fika med de politiska sekreterarna hinns med. Avkoppling men fikat fylls ofta av utmanande politiska samtal. Underlättar så mycket med trevliga och prestigelösa medarbetare.

Kl 1500-1600
Möte med en moderat förtroendevald. 
Av typen utvecklingssamtal. Det är viktigt för mig som gruppledare för moderaterna att lyssna och synliggöra de förtroendevalda. Försöker i mitt ledarskap skapa en positiv stämning och hitta former för hur förtroendevalda att utvecklas i sitt uppdrag. Viktigt för att vi ska lyckas i valet 2014.

Kl 1600-1700
Telefonsamtal
Ett antal telefonsamtal till riksdagsledamöter och moderata förtroendevalda! Viktigt att hålla sig ajour med vad som händer.

Kl 1800-1900
Hemma och middag
Korv stroganoff lagas elegant ihop...typ! Gott och blir över till matlådor.

Kl 1900-2000
Hemmaarbete...
Resterande mail läses och besvaras och detta blogginlägg skrivs. Ser på nyheterna och reportaget om Lena Baastad (S) och spadtagen till Truckstop. Även vi moderater biföll detta...!

Men nu en kort kvällspromenad till en god vän som ska rådgiva mig till ett eventuellt kameraköp. Kanske blir det även en kopp kaffe såhär på kvällskvisten.

Kl 2230
Förhoppningsvis godnatt!tisdag 15 januari 2013

Särskilda välfärdsföretag?

Idag kan vi läsa på DN debatt om hur LO-facken föreslår en ny bolagsform för välfärdsföretag. Jag är av uppfattningen att LO-fackens egentliga budskap är att man irriteras på dem entreprenörer som skapar bättre välfärdstjänster än de som kommunerna erbjuder. För mig är omsorgen om de äldre viktigare än formen för driften. Det finns misslyckade verksamheter både i privat och kommunal regi. Dessa har inget existensberättigande, i vart fall utifrån ett avtalsperspektiv grundat på offentliga medel. Då har man inget i branschen att göra. Men påståendet att ett företags behov och krav på avkastning är ett motsatsförhållande till att bedriva en kvalitativ mänsklig omsorg, är omodernt och i många delar naivt. Som moderat kommunpolitiker är jag intresserad av att kvalitet och människors välbefinnande står högst på agendan. I Örebro tycker vi moderater så på riktigt!

torsdag 10 januari 2013

Fotbollshallen - kostsam parodi?

Vilken karusell fotbollshallen i Vivalla blivit för socialdemokraterna. Nu har miljökonsekvensbeskrivningen kommit och miljöförvaltningen säger STOPP! Sporthallen i Vivalla kostar väl 100 miljoner (uppskattat eftersom kommunstyrelsens handlingar inte anger hur mycket allt kommer att kosta), samt upp till 8,4 miljoner i hyra per år, utöver det kommer driftskostnader för verksamheter, infrastruktursatsningar i mångmiljonklassen för att klara vägar, avfarter cykelstråk etc. Hjärstaskogen, en vacker grön lunga, förstörs av socialdemokraternas ogenomtänkta vallöften. En fotbollshall kan vara av intresse framöver, vi behöver inte stänga dörren helt, men det är inte vad Vivalla behöver. Som i övriga Örebro måste välfärdens kärna prioriteras. I Örebro behöver förskolor rustas, lärare ges bättre förutsättningar att bedriva undervisning och äldreboenden ses över. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Vi moderater tar frågorna på allvar!

onsdag 9 januari 2013


Skriver i NA 9/1-13  tillsammans med Elisabeth Svantesson Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott (M):

Vi kommer inte att vika från målet full sysselsättning

Relaterat

För Moderaterna handlar arbete om mer än försörjning. Ett jobb medför någonstans att gå när väckarklockan ringer, arbetskamrater och känslan av att vara behövd. Därför kommer vi inte, trots en amerikansk finanskris, en europeisk skuldkris och nu senast en global nedgång i industrisektorn, att vika från målet om full sysselsättning. Alla som vill och kan arbeta ska göra det. Det är synd att inte Socialdemokraterna i Örebro verkar dela den prioriteringen.
Genom jobbskatteavdragen har vi gjort det mer lönsamt att arbeta. Det har varit en framgångsrik politik som tillsammans med andra viktiga reformer medfört att 200 000 fler människor i dag har ett jobb att gå till jämfört med 2006, trots en mycket tuff ekonomisk kris. Vi har dessutom sänkt arbetsgivaravgiften för utrikes födda och ungdomar, vilket gör att fler får chansen till sitt första jobb.
Alliansregeringen har dessutom mött krisen i Europa med en ansvarsfull och tillväxtskapande politik. Vi genomför satsningar på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Satsningar på infrastrukturen är också viktiga – och därför har alliansregeringen både höjt underhållet av järnvägsnätet såväl som gett klartecken till Sveriges första nya stambana på 100 år.
Personalintensiva branscher har också fått ökade möjligheter att anställa genom rut-avdrag och sänkt restaurangmoms och vi ser att många unga och utrikes födda får sina första jobb här. Med alliansregeringens reformer ges fler chansen till sitt första jobb.
Beskeden vi får från Socialdemokraterna i Örebro är vaga och svarar inte på hur vi får fler i arbete. De enda konkreta förslagen de för fram är en höjning av a-kassan samt höjda statsbidrag till kommunen.
Det är synd att Socialdemokraterna hellre pekar finger mot regeringen än arbetar för fler i arbete. Om vi ska nå full sysselsättning måste stat och kommun arbeta tillsammans med målet att det ska löna sig att arbeta.