tisdag 30 juni 2015

Almedalen - Energiseminarium

Energiseminarium EON  - i väntan på Energikommissionen 

Energikommissionen har till uppdrag att se över Sveriges förutsättningar för effektiv elproduktion efter 2025. Tillgången till el är en förutsättning för att Sverige ska stå stark i konkurrensen om industrins utveckling. För Örebro är detta viktigt. Vi har industrier i Örebro som är beroende av att tillgången på el är driftsäker och priset konkurrenskraftigt. 

Vi ska heller inte glömma att en växande stad som Örebro kommer att förbruka mer energi trots mer energieffektiv hushållning. För att inte glömma de utmaningar vi ser framöver med elfordon och allt mer växande mobil teknik. 

Idag har vi billig el i Sverige. Vi är i Sverige lyckligt lottade med god tillgång till el men det kan på sikt förändras drastiskt. Det är idag svårt att investera i energi och många relativt nyinvesterade anläggningar  brottas med stora lönsamhetsproblem. Tyvärr är vindkraften ett sådant exempel. Jag tror inte på småskalig vindkraftsproduktion i kommunal regi. En förutsättning för att lyckas med förnyelsebar energi på allvar är såklart ett fokus på energiutvecklingsområdet men också att vi samlas i stora offentliga upphandlingar som i sund konkurrens stimulerar till att bygga upp en lönsamhet för grön energi. I Örebro kommun tänker de styrande  S KD C annorlunda. Där startar, bygger och driver vi olönsamma vindkraftverk baserade på glädjekalkyler på en komplex marknad som är svår att bedöma med kommunal kompetens.
  

   

torsdag 3 juli 2014

Smuggelcigg och svartsprit har inget i Örebro att göra

Vi moderater har i kommunstyrelsen föreslagit att tillståndsenheten ska utöka sin tillsynsverksamhet gentemot tobak och alkoholförsäljning i Örebro kommun. Syftet är att tydligt markera den offentliga närvaron i en verksamhet där organiserade kriminella ser möjligheter att tjäna pengar. Tyvärr påstås det att syftet med vårt förslag är att slå mot krögarna. Detta är felaktigt. För det första har kommunen en bra relation till Örebros krögare. Detta är bra och det vill vi moderater fortsätta att stärka. För det andra är den offentliga närvaron en tydlig signal mot kriminell verksamhet genom att den offentliga myndighetsutövningen är samlad och har ett tydligt brottsförebryggande syfte. Örebro kommun måste ta ett tydligt ansvar i det arbetet.  


Det moderata förslaget att fördubbla antalet tillsyner gentemot tobak och alkoholförsäljning är ett förebyggande arbete som tydligt motverkar att den organiserade brottsligheten får fäste i Örebro och förstör den positiva krogkultur som växt fram, i samverkan, i Örebro kommun.


Örebro ska vara tryggt överallt.

ÖBO - en motor i trygghetsarbetet

Rikspolischefen säger att de allmännyttiga bostadsbolagen har en roll att vara motor i trygghetsarbetet. Jag kan inte annat än hålla med. Man/Vi har ett ansvar, vi kan inte bara peka på polisen. Jag tycker att ÖBO:s arbete är bra och engagerat men jag vill göra mer. Exempelvis vårt förslag om trygghetstjänsten som är konkret och skulle kunna utvecklas till något riktigt bra. Den innebär att om man känner sig otrygg när man är på väg hem till sin bostad, ska man få följe av en väktare.

onsdag 23 april 2014

Pressmeddelande: Köpet av Slottsvind AB skjuts upp

Anders Åhrlin, oppositionsråd för Nya Moderaterna, får nu rätt i att underlagen till kommunstyrelsen angående Slottsvindsaffären var otillräckliga. Ärendet om att godkänna förvärvet ströks från dagens sammanträde i Kommunstyrelsen och blev istället ett informationsärende. Det ställer många frågetecken om de underlag på vilken styrelsen i Kumbro Utveckling fattat sina beslut.  Det framgick inte av underlagen till styrelsen att Triventus, som ägt projektet från början, nu står under rekonstruktion. Slottsvind AB är registrerat på en hemadress i Göteborg, vilket inte heller framgick, och styrelseordförande är densamme som i Triventus, Klas Gustafsson. Det framgår inte heller att projektet sålts vidare från Triventus, där ovan nämnda Klas Gustafsson är styrelseordförande, till Slottsbol AB, där han är styrelseledamot, till Slottsvind AB där Klas Gustafsson är styrelseordförande. Den årliga produktionen av energi uppgavs i handlingarna uppgå till 6,2 GWh, medans Triventus på en cashad sida så sent som i april uppgav årsproduktionen till 3,6 GWh. Schönborg Vind äger också rätt att förvärva ett kraftverk, men inget nämns om en köpesumma. Nu cirkulerar uppgifter om att vindförhållandena är sämre än vad som tidigare uppgivits.

- Vi vill inte spekulera på en energimarknad Örebro kommun en gång lämnat. Hela slottsvindsaffären visar vilka risker som är förknippade med den här typen av spekulation. Det kanske lönar sig, men om det inte gör det är det våra skolor vi satt i pant  säger Anders Åhrlin (M), gruppledare

- Det är allvarligt att Lena Baastad indirekt erkänner att de underlag hon presenterat för styrelsen i Kumbro inte är korrekta. Vi kan inte fatta beslut om så här mycket pengar på lösa boliner. En styrelseordförande måste ta mer ansvar än så här.
 
- Bättre skolor och fler jobb behöver alla resurser vi kan få fram. Socialdemokraterna väljer istället att riskera våra gemensamma resurser på vidlytftiga bolagsaffärer. Det är tydligt att Örebro behöver en politisk ledning som prioriteterar skolorna och jobben, avslutar Anders Åhrlin

torsdag 13 mars 2014

Mer samordning kring EU-migranterna

Jag har ett uppdrag i SKL:s beredningen för socialpolitik och individomsorg innebärandes att vi utarbetar riktlinjer och råd till Sveriges kommuner och landsting samt yttrar oss i olika sammanhang bl a till regeringen. 

Idag var EU-migrationsfrågan uppe. Stockholm stadsmission berättade om sitt arbete och gav också en aktuell beskrivning. Imponeras av deras humana, engagerade arbete mellan stadsmissionen, ideella organisationer och offentliga krafter. 

Det handlar om hur vi på, såväl nationellt, som lokalt plan ska kunna hantera de fattiga, tiggande människorna vi ser på gatorna runt om i landet. Detta är inte ett beteendeproblem utan ett fattigdomsproblem. En fattigdom vi i välskötta Sverige inte alltid förstår. Och nej, det är faktiskt inte en omfattande organiserad brottslighet.

Arbetet spretar och är inte strukturerat. Samordning behövs över många gränser. Vi i beredningen föreslår en nationell kartläggning till SKL:s styrelse i syfte att komma vidare i arbetet.


tisdag 4 mars 2014

Alla behövs i moderaternas Örebro

Idag antogs det kommunala handlingsprogrammet för moderaterna i Örebro. Programmet innehåller vår moderata politik hur vi gör ett bra Örebro ännu bättre. Vi är tydliga med att fler Örebroare behöver ett arbete att gå till, barn och ungdomar behöver bättre resultat i skolan och dessutom behöver Örebro bli tryggare som kommun att leva i. Vi säger inte att Örebro är dåligt, tvärtom! Men vi är tydliga med att mer behöver göras. Framträdande i programmet är att välfärden klaras genom att fler har ett arbete att gå till. Ju fler som är med och bidrar desto mer pengar till vår gemensamma välfärd. I detta är en sak viktig att lyfta fram, alla behövs! Framöver kommer jag att skriva mycket om vår politik från handlingsprogrammet.

Jag kan med stor värme rekommendera sidan www.allabehovs.se. En motvikt till socialdemokratiska svartmålning när den är som sämst. Det är en varm film som återspeglar grunden i moderat politik på ett bra och begripligt sätt. Politiken har ibland ett sätt att komplicera sättet vi kommunicerar med väljarna på. I den här filmen förenklas moderaternas politik utifrån ett positivt perspektiv och gör den begriplig, även för dig som inte är politiskt intresserad. Vårt kommunpolitiska handlingsprogram för Örebro återspeglas till fullo i filmen. Håll till godo, om än bara i knappa två minuter. 

torsdag 6 februari 2014

Örebros socialdemokrater gömmer sig i jobbpolitik

Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna misslyckas med att skapa förutsättningar för arbetslösa örebroare på arbetsmarknaden. Regeringen har via statsbidrag gett möjligheten till Örebro kommun att erbjuda arbetslösa örebroare en meningsfull sysselsättning i form av lärlings- och yrkesinriktad vuxenutbildning. Nu väljer socialdemokraterna att lämna tillbaka ca 4,5 miljoner kr till staten för att de inte har lyckas erbjuda arbetslösa örebroare en yrkesinriktad vuxenutbildning eller lärlingsplatser. Det är ett misslyckande och socialdemokraterna tar uppenbarligen inte detta på allvar. Trots att man vetat om statsbidragens omfattning har man inte lyckats matcha dem till praktisk verklighet. 

Riktiga jobb finns överallt, i privat såväl som offentlig regi. Men socialdemokraternas politik för nya jobb i Örebro inriktas på kommunala bolag. Visst har dessa bolag en viktig roll att spela men det är lång ifrån en fullständig politik för nya jobb. Jobben måste framförallt komma till i övriga näringslivet. Från kommunen behöver vi biträda med att uppmuntra till en bra kompetensförsörjning. En viktig del av detta är att ha arbetsmarknadsåtgärder som är yrkesinriktade och ger arbetslösa erfarenhet, relevant utbildning och en fot in hos Örebros företag. 

Socialdemokraterna i Örebro drar sig inte för att skylla på regeringen när det kommer till arbetslösheten. Det kanske är dags att börja sopa framför egen dörr eller rättare sagt kavla upp ärmarna och börja sopa. Man gör inte tillräckligt för jobben i Örebro. Idag gömmer sig socialdemokraterna bakom engagerade kristdemokrater och duktiga tjänstemän inom VUXAM (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden). Man lutar sig bekvämt tillbaka och inväntar Stefan Löfvens jobbfientliga reformer, då blir allt tydligen bra. 

Det är tydligt att Örebro behöver ett modernt arbetarparti.